KOHTI VÄHÄHIILISIÄ KYLIÄ

Kontioniemi osallistuu Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeeseen, jossa kylälle tehdään ympäristösuunnitelma ja käynnistetään kyläläisten ideoima kokeilu.

Aiheesta tehdään kysely, jolla kerätään hankkeen tueksi kyläläisten kokemuksia ja näkemyksiä kylän ja kotitalouksien vähähiilisyyden edistämisestä.

Kontioniemen kyläyhdistys oli kylien tutustumis/kehittämismatkalla Venäjän Karjalassa yhdessä Maaseudun Sivistysliiton, Joensuun seudun Leaderin ja P-K:n Marttojen kanssa. Aiheeseen liittyen järjestetään avoin kylän kehittämisilta, joka on jatkoa aiemmille kyläilloille. Samassa yhteydessä ideoidaan tulevia tapahtumia.

MIKÄ KYSELY?

Kyselyä on jaettu kyläläisten postilaatikoihin myös paperisena ja vastata voi joko sähköisen linkin kautta tai paperiseen versioon.


Lisätietoa hankkeesta löytyy 

 

MITEN VOIN OSALLISTUA?

Hankkeen ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin 30.3.2017 klo 17:00 osoitteessa Olli Tiasentie 16, Kontioranta. Tilaisuus oli avoin kaikille Kontioniemen ja aseman seudun asukkaille. 

Seuraa viestintää saadaksesi selville seuraavan palaverin ajankohdan!

Kylätalon osoite

Ota yhteyttä

E-MAIL: kontioniemen.kylayhdistys @gmail.com

Olli Tiaisen tie 16

80790 Kontioranta

© Kristiina Wilska, created with Wix.com